ჩამოტვირთვა

მთავარი / ჩამოტვირთვა
DA-66T (DA-Touch - სერიის 2D გრაფიკული კონტროლი CNC პრესის მუხრუჭებისთვის)
DA-58T (კომპაქტური 4 ღერძიანი ფერადი გრაფიკული CNC სისტემა პრესის მუხრუჭებისთვის)
DA-52s (კომპაქტური 4 ღერძიანი ფერადი CNC სისტემა პრესის მუხრუჭებისთვის)
DA-41s (კომპაქტური ორღერძიანი კონტროლი ჩვეულებრივი პრესის დამუხრუჭებისთვის)
Raymax კატალოგი